dilluns, 5 de novembre de 2012

Imatge en B/N amb zones destacades en color.                       1r imatge, en color.

                  2n imatge, en blanc i negre.
S'ha produït un error en aquest gadget